Minnebilder

En gravferd er en viktig hendelse i enhver familie. Vi skal ta farvel med en kjær person. Det er en tid for å samles og minnes, for å sørge, og vise respekt.

Vakre fotografier tar deg gjennom denne siste reisen, og har verdi både i sorg og for ettertiden.

Vi lytter og tilpasser våre løsninger til deg og din families behov. På en respektfull og diskrémåte får dere et personlig minne å se tilbake på.

Minnebilder.no består av fotografene Nina Holtan og Tom Atle Bordevik. Vi har begge kjent verdien av fotografier fra begravelse av våre nærmeste og ønsker å tilby flere denne muligheten.
Vår tilnærming til fotografering og filming er av dokumentarisk art hvor vi formidler seremonien på en ekte og uforfalsket måte. Vi har gjerne en dialog med de etterlatte i forkant, hvor vi tar opp spørsmål knyttet til viktige elementer i seremonien og hvordan vår tilstedeværelse skal være. Vi har stor respekt knyttet til den følelsesmessige belastningen en gravferd kan være for mange, og tilpasser oss etter de etterlattes ønske. På generelt grunnlag arbeider vi på en stille og rolig måte som ikke vil skape uønsket distraksjon under seremonien. Vi ønsker med vår tjeneste å bidra til større åpenhet om temaet "livets slutt".

 
Minner.jpg